પ્રણવ કટારીયા, Dy.S.P.

પ્રણવ કટારીયા, Dy.S.P.

“જો બ્રિટનનું બંધારણ અલેખિત હોય તો ભારત તેના આધિપત્ય હેઠળ રહેલ હોવા છતાં ભારતે લેખિત સ્વરૂપનું બંધારણ શા માટે સ્વીકાર્યું?” આ અને આ પ્રકારના અન્ય પ્રશ્નો પૂછી પૂછીને મારા મનગમતા વિદ્યાર્થીઓમાંના એક બનનાર, પ્રણવ વિષે આ બ્લોગ છે. વિદ્યાર્થીઓ ઘણા મળતા હોય પરંતુ અમુક જ વિદ્યાર્થીઓ ઊંડી છાપ છોડી જતાં હોય. પ્રણવની તૈયારીને લગતી ચર્ચાઓ […]

ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી

ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી

  આંબેડકરજયંતી નિમિત્તે એક લેખ લખવાનું આમંત્રણ મળ્યું. મારા જીવનના આદર્શ એવા બાબાસાહેબ વિષે આ પ્રસંગે લખેલ લેખ રજૂ કરેલ છે.                “By showing me injustice, he taught me to love justice.” – Roy Black        “અન્યાય બતાવીને તેણે મને ન્યાયને પ્રેમ કરતાં શીખવ્યું.” – રોય બ્લેક          ડો.ભીમરાવ આંબેડકરજી લખાણનું […]

પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે

પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે

જામનગરથી પ્રકાશિત થતા “ઇન્સાફ કી પુકાર” માસિક સામયિકમાં પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે તે દિવસનું મહત્વ સમજાવતો લેખ લખવાનું આમંત્રણ મળ્યું. ટૂંકમાં કરેલી એ રજૂઆત અહીં મુકેલ છે.  ઉપરાંત 26 જાન્યુઆરીના દિવસે અમદાવાદમાં દાણીલીમડા ખાતે આવેલ “શાહીન ફાઉન્ડેશન”માં વ્યાખ્યાન ગોઠવાયેલ હોવાથી ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યવસ્થાપકો સાથે દિવસની ઉજવણી કરવાનો પ્રસંગ સર્જાયો. તે ઉજવણી સમયે કરેલ રાષ્ટ્રગાન તથા […]

MOCK INTERVIEW

MOCK INTERVIEW

This is the mock interview conducted for Commercial Tax Officer(CTO)/Account Officer(AO) exam. Candidate – Jaydeep Recommended for the candidates preparing for Civil Services Exams.    

Mock Interview

Mock Interview

This is the mock interview conducted for Commercial Tax Officer(CTO)/Account Officer(AO) exam. Candidate – Parth Mehta Recommended for the candidates preparing for Civil Services Exams.  

GPSC MAINS/GS-2/MODEL TEST-3

GPSC MAINS/GS-2/MODEL TEST-3

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks. 1) ભારતના બંધારણના પરિશિષ્ટ-7માં રહેલ સંયુક્ત યાદી વિષે જણાવો. Write about concurrent list mentioned in schedule-7 of the Constitution of India.   2) રાજ્યપાલનું બંધારણીય સ્થાન ચર્ચો. Discuss the constitutional position of the Governor.   3) આઝાદી પહેલાની ફેડરલ […]

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-2

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-2

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks. 1) સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના મુખ્ય કેન્દ્રો કયા હતા? Which were the main centres of Indus Valley Civilization?   2) પાનીપતમાં કેટલી લડાઇઓ થઈ? કઈ કઈ? Howmany battles were fought in Panipat? Name them.   3) વલ્લભી વિષે જણાવો॰ Write […]

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-1

GPSC MAINS/GS-1/MODEL TEST PAPER-1

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks. 1) સૂફીનો શાબ્દિક અર્થ શો થાય? What is the meaning of the word ‘Sufi’?   2) સુભાષચંદ્ર બોઝનું આર્થિક આયોજનના ક્ષેત્રે યોગદાન જણાવો. Write about Subhashchandra Bose’s contribution in the field of economic planning.   3) “નાલંદાનો […]

GPSC Mains/GS-2/Model Test Paper-2

GPSC Mains/GS-2/Model Test Paper-2

  નિમ્નલિખિત દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ માટે જવાબ આપો. Answer each of the following questions for 3 marks.   1) “ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત એ ભારત સંઘના ઘટકો વચ્ચેના વિવાદો સાંભળવા માટેનું એકમાત્ર સ્થળ છે.”સમજાવો. “Supreme Court of India is the only place to hear the disputes between units of Indian Union.” Explain.   2) નાણાં […]